Ramowy rozkład dnia

6:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

Prace porządkowe w sali.

 

8:00 – 8:15

Ćwiczenia poranne.

 

8:15 – 8:30

Czynności higieniczne oraz  przygotowanie do śniadania.

 

8:30 – 9:00

Śniadanie.

 

9:00 – 9:15

Przygotowania do zajęć.

 

9:15 – 10:00

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania  przedszkolnego

 

10:00 – 10:15

Przygotowania do wyjścia do ogrodu – czynności samoobsługowe.

 

10:15 – 11:00 

Pobyt w ogrodzie – zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne.

 

11:00 – 11:15

Powrót z ogrodu. W szatni – czynności samoobsługowe.

 

11:15 – 11:30

Czynności higieniczne w łazience oraz  przygotowanie do obiadu.

 

11:30 – 12:00

Obiad

 

12:00 – 14:00

Odpoczynek – leżakowanie – dzieci młodsze.

 

12:00 – 14:00

Odpoczynek  – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej – dzieci starsze. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe.

 

14:00 -14:15

Czynności higieniczne w łazience oraz  przygotowanie do podwieczorku.

 

 14:15

Podwieczorek

 

14:30 – 16:30

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali. W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.

© 2014 Przedszkole nr 4. Wszystkie prawa zastrzeżone.