• 23
    Wrz
    2018

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”

W roku jubileuszu 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, nasze przedszkole przystąpiło do realizacji Międzynarodowego Projektu  Edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”.

Cele ogólne  projektu to:
*Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.
*Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.
Cele szczegółowe:
* Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
* Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów
* Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
* Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
* Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

Zachęcamy rodziców do włączenia się do realizacji tego projektu wraz z naszymi przedszkolakami 🙂

© 2014 Przedszkole nr 4. Wszystkie prawa zastrzeżone.